Profilmaterial till alla branscher och företag

Hur ska man tänka när man väljer produkt eller koncept?

Vad är syftet med produkten/ konceptet? Hur vill ni profilera ert varumärke?
Vi utgår ifrån logon eller verksamheten för att man ska tydligt se en koppling till produkten/konceptet.